V současné době čítá naše chovné zařízení dvanáct voliér, z toho je sedm chovných.

Od roku 2004 jsme odchovali 185 dravců, z toho 52 sokolů stěhovavých. Čtyři z nich jsme vypouštěli na sídlišti Petržalka v Bratislavě, aby posílili místní populaci sokolů. Od roku 2011 bylo vypuštěno 35 sokolů stěhovavých v Polsku z projektu EU.

Velkým chovatelským úspěchem se staly i odchovy orla skalního, deset jedinců. Také se podařilo rozmnožit 20 rarohů velkých a křížence raroha velkého s rarohem loveckým.

Ze sov odchováváme sovice sněžní a sýce rousné.

Z exotických dravců odchováváme káňata harrisova, 32 jedinců.

Do budoucna bychom chtěli odchovávat orli kamčatské, orli mořské a orli bělohlavé.

Odchovy probíhají jak přirozenou kopulací tak umělou inseminací.

 

Orel skalní

Sovice sněžní

↑ Top      

      © DRAVCI.com 2018