Vedle dravců se staráme také o veverky, které vypadly z hnízda a lidé si je vzali domů. Tato mláďata dokrmujeme do dospělosti a připravujeme je pro vypouštění do volné přírody. 

Během posledních osmnácti let jsme odchovali třicet veverek a kromě čtyř byly všechny vypuštěny do přírody.

↑ Top      

      © DRAVCI.com 2018